Sv Gouken Các tính năng

Server Gouken

Exp < 400: x30 Exp Master 1~100: x10 Exp Master >100: x2

Open lúc 20h ngày 17/7/2021

Thông tin chi tiết

  • Tính năng /afk0 (miễn phí) giúp chơi game ko cần mở máy
  • Tính năng /spt giúp vào party bằng mật khẩu
  • Tính năng element độc đáo
  • Nâng cấp seed, nâng cấp bonus socket
  • Show item cần bán lên kênh post
  • Cân bằng balance ở mức chấp nhận được
  • Các event khác của game v.v....