News

Các boss :NightMare, Medusa, Selupan,Balgass,Erohim,Gaion (master 200+) Giải thưởng khi các... [view detail...]

Event Trùm CC7 WIN : 2 Lông vũ 2, 10 exalted, 10 gm box 20h thứ 7, ngày 14/10/2023... [view detail...]

Bạn nào săn đc KUNDUN đầu tiên ở map kalima7 của sv Libra Hardcore sẽ thưởng... [view detail...]

Thời gian : 21h ngày 12/09/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [view detail...]

[Sự kiện] Nice SOLO - sv Pisces
TaaN 590 13:11:42 12/05/2023

Ngày đăng ký : 13/5/2023 Kết thúc đăng ký : hết ngày 18/5/2023.... [view detail...]

Event Trùm CC7 WIN : 2 Lông vũ 2, 10 exalted, 10 gm box 20h thứ 7, ngày 22/04/2023... [view detail...]

Thời gian kết thúc đăng ký ngày : 4/4/2023. Nếu có 1 LM đăng ký,... [view detail...]

Thời gian : 21h ngày 25/3/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [view detail...]

Địa điểm diễn ra : Sv Tân Thủ Pisces - Tập trung Lorencia. Thời gian : đúng... [view detail...]

Anh em chia sẻ FB dùm topic => Thông tin sv Tân Thủ Pisces Chia sẻ nhớ... [view detail...]