Các tin cần thiết

Bạn nào săn đc KUNDUN đầu tiên ở map kalima7 của sv Libra Hardcore sẽ thưởng... [xem chi tiết]

Thời gian : 21h ngày 12/09/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [xem chi tiết]

[Sự kiện] Nice SOLO - sv Pisces
TaaN 458 13:11:42 12/05/2023

Ngày đăng ký : 13/5/2023 Kết thúc đăng ký : hết ngày 18/5/2023.... [xem chi tiết]

Event Trùm CC7 WIN : 2 Lông vũ 2, 10 exalted, 10 gm box 20h thứ 7, ngày 22/04/2023... [xem chi tiết]

Thời gian kết thúc đăng ký ngày : 4/4/2023. Nếu có 1 LM đăng ký,... [xem chi tiết]

Thời gian : 21h ngày 25/3/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [xem chi tiết]

Địa điểm diễn ra : Sv Tân Thủ Pisces - Tập trung Lorencia. Thời gian : đúng... [xem chi tiết]

Anh em chia sẻ FB dùm topic => Thông tin sv Tân Thủ Pisces Chia sẻ nhớ... [xem chi tiết]

Event này áp dụng từ lúc thông báo đến lúc có... [xem chi tiết]

[Sự kiện] PvP team 5 vs 5 sv Memory
TaaN 302 21:35:24 28/01/2023

Thời gian đăng ký : nay -> 10h sáng ngày 10/2/2023. Tối ngày 10/02... [xem chi tiết]