timam
04:46:25 29/12/2020

Giới thiệu tính năng trong game Mu0rs.com

 

1. Lênh /spt ( tạo mật khẩu cho team ) chỉ áp dụng với chủ party ( leader )

- cách tạo mật khẩu : /spt[dấu cách][ mật khẩu party]

- Cách vào nhóm : Chát riêng với bất kì thành viên trong part bằng mật khẩu nhóm .

 

vd: Chủ party đặt lệnh bằng cú pháp /spt 1 ( mật khẩu pt là 1 )

thành viên nào muốn vào thì chỉ cần chat thì thầm với bất kì thành viên nào trong nhóm với nội dung "1" là tự động vào party

 

---ENGLISH

Introducing a feature in the Mu0rs.com game:

  1. The command /spt (set password for team) is only applicable to the party leader.
  • To create a password: /spt [space] [party password]

  • How to join the group: Privately message any member in the party with the team password.

Example: The party leader sets the command using the syntax /spt 1 (the party password is 1).

Any member who wants to join simply whispers "1" to any member in the group to automatically join the party.

 

 

 

Other News

[Thông báo] Bonus 10% wp
TaaN 31 09:30:35 13/06/2024

Nhân dịp open sv Skill Tree. Từ ngày 14 đến hết ngày 16/6/2024. Khi các... [view detail...]

Khi bạn giết quái lvl 100 trở lên. Lúc nó hồi sinh, nó có... [view detail...]

Server Tân Thủ : Skill Tree (Demo tại : https://mu0rs.com/tree) Open lúc 20h ngày... [view detail...]

[Tính năng game] Passive Skill Tree
TaaN 154 23:30:18 26/05/2024

Từ master 200 trở lên, khi lên 1 lvl master sẽ đc 2 điểm skill tree. Ra website... [view detail...]

[Thông báo] Tính năng Passive Skill Tree
TaaN 380 10:01:06 17/02/2024

Giới thiệu cơ bản về em nó : https://mu0rs.com/treeTính năng này được... [view detail...]

Công thức : 3 viên cre 3 blue chocolate (hộp socola màu xanh) => BC,DS... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 28/10/23
TaaN 696 17:56:53 27/10/2023

Thời gian 7h sáng ~ 2 ngày sau. Có thể kéo dài hơn dự kiến. Nội... [view detail...]