Luật chơi tại Mu0rs


A. Block vĩnh viễn :

  • Tranh luận về CHÍNH TRỊ, PHẢN ĐỘNG, TÔN GIÁO
  • Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy
  • Rủ rê, lôi kéo, quảng cáo mu khác
  • Dùng phần mềm gian lận can thiệp vào game|web để trục lợi
  • Xúc phạm BQT

B. Block 3 ngày. Đóng phí 100b (hoặc coins) để unlock :

  • Cố tình cung cấp thông tin sai lệch gây hoang mang cho thành viên khác
  • Cố tình lách luật, Lợi dụng bug, góc lag v.v... để trục lợi

C. Lần 1 nhắc nhở. Lần 2 trở lên đóng phí 50b (hoặc coins) để unlock :

  • Đặt tên web/game phạm húy, thô tục, hoặc nội dung gây hiểu nhầm thô tục
  • Xúc phạm phụ huynh của các thành viên khác trên group fb, zalo, discord