S e r v e r   L i b r a
Open lúc 20h ngày 9/9/2023 ( Xem chi tiết )
Phiên bản: 6.3 custom
Drop: x20
Max Lvl: 400
Exp thường: x60
Exp master: x20
Master|MP: 250 | 200
MU Season 15 Part 2
MU Season 15 Part 2
T í n h   N ă n g
Các tính năng nổi bật của sân chơi Mu0rs
Party bằng lệnh
Sự kiện sinh tồn
14 set thần mới
Sách gọi boss
Tính năng thuộc tính
Tính năng /afk