TaaN
15:58:39 19/03/2022

Tính năng /afk là 1 trong các tính năng rất khủng của sân chơi do bác Gouken viết ra.

Nó giúp người chơi ko cần mở máy mà nhân vật vẫn train, lụm đồ v.v..... đc trong game.

Hiện tại sv có các loại /afk sau :

  • /afk0 => loại này free nhưng giết quái ko rớt đồ, ko có dmg luôn, phù hợp cho các em buff hỗ trợ team.
  • /afk => loại này tính phí 15p / 1 coins
  • /afk1 => loại này tính phí 15p / 2 coins nhưng drop tăng gấp đôi. Hiện tại chỉ áp dụng cho sv Tân Thủ

Khi bạn gõ /afk hoặc /afk1 hệ thống sẽ trừ trước 10 coins. Rồi sau đó, cứ 15p nó trừ trước coins. Vì thế, các bạn giới hạn gõ /afk hoặc /afk1 nhiều lần nhé ! Khi đang /afk nếu coins ko đủ, hệ thống tự đá đít nhân vật đó ra ^^!

---ENGLISH

The /afk feature is one of the amazing features of the game developed by Mr. Gouken.

It allows players to train their characters, loot items, etc., without having to keep their computer on.

Currently, the server offers the following types of /afk:

/afk0 => This type is free but killing monsters does not yield items, and there is no damage dealt. It's suitable for support characters.

/afk => This type charges 15 minutes for 1 coin.

/afk1 => This type charges 15 minutes for 2 coins, but item drop rates are doubled. Currently, it's only available on the Tân Thủ server.

When you type /afk or /afk1, the system deducts 10 coins upfront. After that, every 15 minutes, it deducts coins accordingly. Therefore, please limit the usage of /afk or /afk1 multiple times! If you run out of coins during /afk, the system will automatically kick your character out!

Other News

[Thông báo] Bonus 10% wp
TaaN 31 09:30:35 13/06/2024

Nhân dịp open sv Skill Tree. Từ ngày 14 đến hết ngày 16/6/2024. Khi các... [view detail...]

Khi bạn giết quái lvl 100 trở lên. Lúc nó hồi sinh, nó có... [view detail...]

Server Tân Thủ : Skill Tree (Demo tại : https://mu0rs.com/tree) Open lúc 20h ngày... [view detail...]

[Tính năng game] Passive Skill Tree
TaaN 153 23:30:18 26/05/2024

Từ master 200 trở lên, khi lên 1 lvl master sẽ đc 2 điểm skill tree. Ra website... [view detail...]

[Thông báo] Tính năng Passive Skill Tree
TaaN 380 10:01:06 17/02/2024

Giới thiệu cơ bản về em nó : https://mu0rs.com/treeTính năng này được... [view detail...]

Công thức : 3 viên cre 3 blue chocolate (hộp socola màu xanh) => BC,DS... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 28/10/23
TaaN 696 17:56:53 27/10/2023

Thời gian 7h sáng ~ 2 ngày sau. Có thể kéo dài hơn dự kiến. Nội... [view detail...]