TaaN
21:51:58 20/12/2021

Mỗi ngày sẽ có 1 trận vào lúc 21h15p

15p / 1 game. Ai có điểm cao nhất hoặc sống sót cuối cùng sẽ win.

 

Đến giờ, anh em bấm M rồi chọn Map SinhTon để move vào. Đứng đợi 1 chút, nó sẽ move anh em đến map Acheron

Có 3 map :

  1. Acheron (Khá rộng)
  2. Dunes (Nhỏ hơn map trên)
  3. Silent (Rất nhỏ)

Mỗi map 5p. Sau 5p hệ thống sẽ tự move bạn đến map khác theo thứ tự bên trên.

Khi vào event, hệ thống sẽ tự động xóa hết bình máu,mana,sd của các bạn !!! Các bạn phải đi đánh quái để lụm bình máu,mana,sd.

Mỗi người chỉ có 1 mạng, chết là thua !

 

Giải thưởng random rớt 1 món :

Relax : cụm ngọc, box ele, ring ex, pen ex, lông vũ, huy hiệu hoàng tộc, xương thần chết, các loại w2 +0~3

Memory : box ele, vk 380, ring ex, pen ex, w2+0~3, w2.5+0~3

---ENGLISH

Every day there will be a match at 21:15.

15 minutes per game. The one with the highest points or the last survivor will win.

At the appointed time, players press "M" then select Map SinhTon to move to. Wait for a moment, and you will be moved to the Acheron map.

There are 3 maps:

  • Acheron (Quite large)
  • Dunes (Smaller than the above map)
  • Silent (Very small)

Each map lasts for 5 minutes. After 5 minutes, the system will automatically move you to the next map in the order above.

Upon entering the event, the system will automatically delete all health, mana, and SD potions from your inventory! You need to fight monsters to pick up health, mana, and SD potions.

Each person has only one life, dying means losing!

Random rewards drop 1 item:

Relax: Gem bundles, jewel boxes, excellent rings, excellent pendants, feathers, insignias of the royal family, dead spirit bones, various weapons +0~+3.

Memory: Jewel boxes, level 380 weapons, excellent rings, excellent pendants, weapons +0~+3, weapons level 2.5 +0~+3.

Other News

[Thông báo] Bonus 10% wp
TaaN 31 09:30:35 13/06/2024

Nhân dịp open sv Skill Tree. Từ ngày 14 đến hết ngày 16/6/2024. Khi các... [view detail...]

Khi bạn giết quái lvl 100 trở lên. Lúc nó hồi sinh, nó có... [view detail...]

Server Tân Thủ : Skill Tree (Demo tại : https://mu0rs.com/tree) Open lúc 20h ngày... [view detail...]

[Tính năng game] Passive Skill Tree
TaaN 153 23:30:18 26/05/2024

Từ master 200 trở lên, khi lên 1 lvl master sẽ đc 2 điểm skill tree. Ra website... [view detail...]

[Thông báo] Tính năng Passive Skill Tree
TaaN 380 10:01:06 17/02/2024

Giới thiệu cơ bản về em nó : https://mu0rs.com/treeTính năng này được... [view detail...]

Công thức : 3 viên cre 3 blue chocolate (hộp socola màu xanh) => BC,DS... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 28/10/23
TaaN 696 17:56:53 27/10/2023

Thời gian 7h sáng ~ 2 ngày sau. Có thể kéo dài hơn dự kiến. Nội... [view detail...]