timam
23:06:33 05/02/2021

Ngoài những bộ set thần của phiên bản mu ss6.3. Sever Relax của chúng ta có thêm 14 sét thần riêng biệt nữa. Đây là các set thần có def cao (box4) và những dòng tính năng tuyệt vời <3


DL

 1 Sét Gouken's

 • Nón
 • Áo
 • Quần
 • Giày

2 Sét CENZ's

 • Nón
 • Áo
 • Quần
 • Găng


 MG

 3 Sét Perfection's

 • Áo
 • Quần
 • Giày
 • Ring lửa

 

4 Sét Tyrion's

 • Áo
 • Quần
 • Găng
 • Pen sét

 RF

5 Sét Rambo's

 • Nón
 • Áo
 • Giày
 • Ring băng6 Sét Hummer's

 • Nón
 • Áo
 • Quần
 • Pen lửa Elf

7 Sét Phoenix's

 • Nón
 • Áo
 • Quần
 • Giày8 Sét Vodka's

 • Nón
 • Áo
 • Găng
 • Giày


 DW

9 Sét Master's

 • Nón
 • Áo
 • Quần
 • Găng10 Sét ChimRung's

 • Nón
 • Áo
 • Găng
 • Giày


 Sum

11 Sét BoGia's

 • Nón
 • Áo
 • Găng
 • Giày12 Sét Darkmoon's

 • Nón
 • Găng
 • Quần
 • Giày DK

13 Sét Sand's

 • Nón
 • Áo
 • Găng
 • Quần14Sét Kisara's


Các tin khác

Thời gian : 21h ngày 25/3/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [xem chi tiết]

Để phục vụ nhu cầu lười của anh em, tính năng này ra đời. Tất cả... [xem chi tiết]

Địa điểm diễn ra : Sv Tân Thủ Pisces - Tập trung Lorencia. Thời gian : đúng... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 25/3/2023
TaaN 170 15:06:59 18/03/2023

Thời gian : 17h~17h30 Nội dung : Khi /afk sẽ ko hư đồ. /afk0 thì e hèm........ [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 16/3/2023
TaaN 188 14:36:31 16/03/2023

Thời gian : 13h15 ~ 14h20 Nội dung : Fix lỗi bị mất ele khi sử dụng các tính... [xem chi tiết]

Do sv big update, mà hiện tại ko biết còn lỗi gì trầm trọng nữa ko !? Nên... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 15/3/2023
TaaN 158 11:15:38 14/03/2023

  Thời gian : có thể từ 12h20 -> ko biết bao lâu, chắc tầm vài... [xem chi tiết]