TaaN
20:43:18 18/01/2021

Đây là 1 tính năng custom, ăn cắp từ mu ss cao về.

Sách 0 : gọi ra rồng vàng con-> box kd 1

Sách 1 : gọi ra gb vàng -> box kd 1

Sách 2 : gọi ra thỏ vàng -> box kd 1

Sách 3 : gọi ra robo vàng davias -> box kd 2

Sách 4 : gọi ra cá vàng atlan -> box kd 2 (trong clip minh họa bên dưới bị sai)

Sách 5 : gọi ra robo vàng tarkan -> box kd 3

Sách 6-8 : tự khám phá

Sách 9 : Kundun

Sách 10 : Golden Kundun


Các sách từ 0-5 sẽ rớt ở :

  • BC
  • DS
  • CC6-7
  • Icarus
  • Land of trial


Chỉ quăng sách được ở Icarus

Auto lụm ghi : Indu


clip minh họa (trong clip bị sai sách +4)


Các tin khác

Công thức : 3 viên cre 3 blue chocolate (hộp socola màu xanh) => BC,DS... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 28/10/23
TaaN 441 17:56:53 27/10/2023

Thời gian 7h sáng ~ 2 ngày sau. Có thể kéo dài hơn dự kiến. Nội... [xem chi tiết]

Các boss :NightMare, Medusa, Selupan,Balgass,Erohim,Gaion (master 200+) Giải thưởng khi các... [xem chi tiết]

Event Trùm CC7 WIN : 2 Lông vũ 2, 10 exalted, 10 gm box 20h thứ 7, ngày 14/10/2023... [xem chi tiết]

Bạn nào săn đc KUNDUN đầu tiên ở map kalima7 của sv Libra Hardcore sẽ thưởng... [xem chi tiết]

Thời gian : 21h ngày 12/09/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [xem chi tiết]

[Thông báo] Đổi tính năng bài cào
TaaN 168 17:11:46 10/09/2023

Thông thường như xưa đến giờ, là các bạn đặt ụ xong, đợi 5p sau mới... [xem chi tiết]