TaaN
20:43:18 18/01/2021

Đây là 1 tính năng custom, ăn cắp từ mu ss cao về.

Sách 0 : gọi ra rồng vàng con-> box kd 1

Sách 1 : gọi ra gb vàng -> box kd 1

Sách 2 : gọi ra thỏ vàng -> box kd 1

Sách 3 : gọi ra robo vàng davias -> box kd 2

Sách 4 : gọi ra cá vàng atlan -> box kd 2 (trong clip minh họa bên dưới bị sai)

Sách 5 : gọi ra robo vàng tarkan -> box kd 3

Sách 6-8 : tự khám phá

Sách 9 : Kundun

Sách 10 : Golden Kundun


Các sách từ 0-5 sẽ rớt ở :

  • BC
  • DS
  • CC6-7
  • Icarus
  • Land of trial


Chỉ quăng sách được ở Icarus

Auto lụm ghi : Indu


clip minh họa (trong clip bị sai sách +4)


Các tin khác

Thời gian : 21h ngày 25/3/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [xem chi tiết]

Để phục vụ nhu cầu lười của anh em, tính năng này ra đời. Tất cả... [xem chi tiết]

Địa điểm diễn ra : Sv Tân Thủ Pisces - Tập trung Lorencia. Thời gian : đúng... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 25/3/2023
TaaN 170 15:06:59 18/03/2023

Thời gian : 17h~17h30 Nội dung : Khi /afk sẽ ko hư đồ. /afk0 thì e hèm........ [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 16/3/2023
TaaN 188 14:36:31 16/03/2023

Thời gian : 13h15 ~ 14h20 Nội dung : Fix lỗi bị mất ele khi sử dụng các tính... [xem chi tiết]

Do sv big update, mà hiện tại ko biết còn lỗi gì trầm trọng nữa ko !? Nên... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 15/3/2023
TaaN 158 11:15:38 14/03/2023

  Thời gian : có thể từ 12h20 -> ko biết bao lâu, chắc tầm vài... [xem chi tiết]