TaaN
20:43:18 18/01/2021

Đây là 1 tính năng custom, ăn cắp từ mu ss cao về.

Sách 0 : gọi ra rồng vàng con-> box kd 1

Sách 1 : gọi ra gb vàng -> box kd 1

Sách 2 : gọi ra thỏ vàng -> box kd 1

Sách 3 : gọi ra robo vàng davias -> box kd 2

Sách 4 : gọi ra cá vàng atlan -> box kd 2 (trong clip minh họa bên dưới bị sai)

Sách 5 : gọi ra robo vàng tarkan -> box kd 3

Sách 6-8 : tự khám phá

Sách 9 : Kundun

Sách 10 : Golden Kundun

 

Các sách từ 0-5 sẽ rớt ở :

  • BC
  • DS
  • CC6-7
  • Icarus
  • Land of trial

 

Chỉ quăng sách được ở Sub5

Auto lụm ghi : Indu

 

clip minh họa (trong clip bị sai sách +4)

---ENGLISH

This is a custom feature borrowed from high-level MU servers.

Book 0: Summons a golden dragon -> drops KD1 box.

Book 1: Summons golden budge dragons -> drops KD1 box.

Book 2: Summons golden rabbits -> drops KD1 box.

Book 3: Summons golden robo in Davias -> drops KD2 box.

Book 4: Summons golden fish in Atlans -> drops KD2 box (incorrectly illustrated in the clip below).

Book 5: Summons golden robo in Tarkan -> drops KD3 box.

Books 6-8: Discover on your own.

Book 9: Summons Kundun.

Book 10: Summons Golden Kundun.

These books from 0-5 can be obtained from:

  • Blood Castle
  • Devil Square
  • Chaos Castle 6-7
  • Icarus
  • Land of Trials

Books can only be dropped in Sub5.

Auto pickup setting: Indu

Other News

[Thông báo] Bonus 10% wp
TaaN 31 09:30:35 13/06/2024

Nhân dịp open sv Skill Tree. Từ ngày 14 đến hết ngày 16/6/2024. Khi các... [view detail...]

Khi bạn giết quái lvl 100 trở lên. Lúc nó hồi sinh, nó có... [view detail...]

Server Tân Thủ : Skill Tree (Demo tại : https://mu0rs.com/tree) Open lúc 20h ngày... [view detail...]

[Tính năng game] Passive Skill Tree
TaaN 154 23:30:18 26/05/2024

Từ master 200 trở lên, khi lên 1 lvl master sẽ đc 2 điểm skill tree. Ra website... [view detail...]

[Thông báo] Tính năng Passive Skill Tree
TaaN 380 10:01:06 17/02/2024

Giới thiệu cơ bản về em nó : https://mu0rs.com/treeTính năng này được... [view detail...]

Công thức : 3 viên cre 3 blue chocolate (hộp socola màu xanh) => BC,DS... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 28/10/23
TaaN 696 17:56:53 27/10/2023

Thời gian 7h sáng ~ 2 ngày sau. Có thể kéo dài hơn dự kiến. Nội... [view detail...]