Các tin cần thiết

[Thông báo] Tính năng Passive Skill Tree
TaaN 313 10:01:06 17/02/2024

Giới thiệu cơ bản về em nó : https://mu0rs.com/treeTính năng này được... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 28/10/23
TaaN 662 17:56:53 27/10/2023

Thời gian 7h sáng ~ 2 ngày sau. Có thể kéo dài hơn dự kiến. Nội... [xem chi tiết]

[Thông báo] Đổi tính năng bài cào
TaaN 334 17:11:46 10/09/2023

Thông thường như xưa đến giờ, là các bạn đặt ụ xong, đợi 5p sau mới... [xem chi tiết]

Như tiêu đề Thời gian từ ngày 1/9/2023 -> hết ngày 9/9/2023 [xem chi tiết]

Đây có thể là chế độ chơi mà chỉ có sv này có.... [xem chi tiết]

[Thông báo] Thông tin server Tân Thủ Libra
TaaN 1609 11:29:06 23/08/2023

Thông tin cơ bản của sv Libra :  Thời gian open : 20h ngày 09/09/2023. Exp... [xem chi tiết]

[Thông báo] Chuyển Sv Relax về Sub Relax
TaaN 168 17:42:58 20/08/2023

Hiện tại, các bạn hãy lấy hết đồ từ chợ đen về. Sau đó,... [xem chi tiết]

Thời gian : 21h~21h09p Cách thức tham gia: trong khoảng thời gian trên, các... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 13/7/2023
TaaN 256 11:49:54 13/07/2023

Thời gian : 16h30~17h Nội dung : Fix opt return dmg trên wings từ nhận dmg xong mới... [xem chi tiết]

Do sv bị khùng điên mấy nay. Nên tạm tắt cái hiển thị ele ở client.... [xem chi tiết]