Các tin cần thiết

Thời gian : 21h ngày 25/3/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [xem chi tiết]

Để phục vụ nhu cầu lười của anh em, tính năng này ra đời. Tất cả... [xem chi tiết]

Địa điểm diễn ra : Sv Tân Thủ Pisces - Tập trung Lorencia. Thời gian : đúng... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 25/3/2023
TaaN 170 15:06:59 18/03/2023

Thời gian : 17h~17h30 Nội dung : Khi /afk sẽ ko hư đồ. /afk0 thì e hèm........ [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 16/3/2023
TaaN 187 14:36:31 16/03/2023

Thời gian : 13h15 ~ 14h20 Nội dung : Fix lỗi bị mất ele khi sử dụng các tính... [xem chi tiết]

Do sv big update, mà hiện tại ko biết còn lỗi gì trầm trọng nữa ko !? Nên... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 15/3/2023
TaaN 158 11:15:38 14/03/2023

  Thời gian : có thể từ 12h20 -> ko biết bao lâu, chắc tầm vài... [xem chi tiết]

Như tiêu đề. Thời gian từ : 17/3/2023 - 19/3/2023   [xem chi tiết]

[Tính năng game] Các buff trong team
TaaN 110 21:15:07 12/03/2023

Hiện tại chỉ áp dụng sv Tân Thủ Pisces Buff def của elf : DW = 90 (%) DK... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Skill của Khiên
TaaN 81 20:31:55 12/03/2023

Skill của khiên ở các sân chơi khác : Khi sử dụng skill, bạn... [xem chi tiết]