Các tin cần thiết

Bạn nào săn đc KUNDUN đầu tiên ở map kalima7 của sv Libra Hardcore sẽ thưởng... [xem chi tiết]

Thời gian : 21h ngày 12/09/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [xem chi tiết]

[Thông báo] Đổi tính năng bài cào
TaaN 75 17:11:46 10/09/2023

Thông thường như xưa đến giờ, là các bạn đặt ụ xong, đợi 5p sau mới... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Trốn tìm với Kundun
TaaN 314 02:07:15 06/09/2023

Thời gian : 12h15 và 22h15 hằng ngày Cách chơi : Event này cấm 2 class... [xem chi tiết]

Như tiêu đề Thời gian từ ngày 1/9/2023 -> hết ngày 9/9/2023 [xem chi tiết]

Đây có thể là chế độ chơi mà chỉ có sv này có.... [xem chi tiết]

Thông tin cơ bản của sv Libra :  Thời gian open : 20h ngày 09/09/2023. Exp... [xem chi tiết]

Hiện tại, các bạn hãy lấy hết đồ từ chợ đen về. Sau đó,... [xem chi tiết]

Thời gian : 21h~21h09p Cách thức tham gia: trong khoảng thời gian trên, các... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 13/7/2023
TaaN 159 11:49:54 13/07/2023

Thời gian : 16h30~17h Nội dung : Fix opt return dmg trên wings từ nhận dmg xong mới... [xem chi tiết]