Các tin cần thiết

Point mỗi lvl là 6 Attack rate bị giảm khi VIT của RF + trên 1000. Và giảm... [xem chi tiết]

Dmg của vũ khí tay phải được cộng + dmg phép Max buff ref tăng từ 50% ->... [xem chi tiết]

Quạ tinh DL : Bất tử Max lvl 70 , được bonus thêm 20 lvl so với mu cùng... [xem chi tiết]

Giới thiệu lại tộc MG này 1 chút. Cha là DK, mẹ là ELF. Sau 1 thời... [xem chi tiết]

Bó cung, bó tên mua 1 bó, xài 1 đời Skill bắn băng đc bonus... [xem chi tiết]

ENE tăng chính xác Dmg của VK sẽ đc + vào base dmg phép Staff of Destruction... [xem chi tiết]

STR tăng chính xác Bonus Combo của DK Rìu được hưởng stun giống... [xem chi tiết]

  Bài viết này sẽ cập nhật khi có thông tin mới. Anh em cần... [xem chi tiết]

[Hướng dẫn] Tele của DW
TaaN 262 08:59:39 04/03/2023

Dưới master 50 : AG = (lvl+lvlmaster) / 10 >= master 50 : AG = (lvl+lvlmaster) / 5 [xem chi tiết]

[Hướng dẫn] Combo của DK
TaaN 492 22:56:21 26/02/2023

Công thức mặc định của GAME : ((STR + AGI + ENE)/2) x 2  Công thức bonus... [xem chi tiết]