News

Point mỗi lvl là 6 Skill vật ngã phải đánh cách nhau 1 khoảng thời... [view detail...]

Dmg của vũ khí tay phải được cộng + dmg phép Max buff ref tăng từ 50% ->... [view detail...]

Quạ tinh DL : Bất tử Max lvl 70 , được bonus thêm 20 lvl so với mu cùng... [view detail...]

Giới thiệu lại tộc MG này 1 chút. Cha là DK, mẹ là ELF. Sau 1 thời... [view detail...]

Bó cung, bó tên mua 1 bó, xài 1 đời Skill bắn băng đc bonus... [view detail...]

ENE tăng chính xác Dmg của VK sẽ đc + vào base dmg phép Staff of Destruction... [view detail...]

STR tăng chính xác Bonus Combo của DK Rìu được hưởng stun giống... [view detail...]

  Bài viết này sẽ cập nhật khi có thông tin mới. Anh em cần... [view detail...]

[Hướng dẫn] Tele của DW
TaaN 327 08:59:39 04/03/2023

Dưới master 50 : AG = (lvl+lvlmaster) / 10 >= master 50 : AG = (lvl+lvlmaster) / 5 [view detail...]

[Hướng dẫn] Combo của DK
TaaN 646 22:56:21 26/02/2023

Công thức mặc định của GAME : ((STR + AGI + ENE)/2) x 2  Công thức bonus... [view detail...]