Các tin cần thiết

Lâu lâu sẽ có các event do BQT tổ chức. Và anh em sẽ đăng... [xem chi tiết]

Muốn bán : Ở kho đồ website phải có các cụm ngọc 10 viên. Và... [xem chi tiết]

Anh em sv chọn tài khoản cần chuyển. Chọn Chuyển về Memory Phí 3k / 1 acc . Nhớ... [xem chi tiết]

[Tính năng website] Cào dùa ngọc (PvP)
TaaN 441 16:20:18 13/09/2022

Tương tự tính năng Đánh bài cào bằng các loại ngọc với... [xem chi tiết]

Các bước có thể chơi : Đăng nhập website Chọn kho đồ web Nếu trong... [xem chi tiết]

[Tính năng website] Trùng sinh
TaaN 317 08:56:36 09/06/2022

Khi các bạn đạt đến master 300 thì có thể đi trùng sinh. Khi trùng sinh thì master sẽ... [xem chi tiết]

Khi Tân tổ chức event PvP thì các bạn muốn đăng ký cho nhân vật nào thì vào website... [xem chi tiết]

[Tính năng website] Clone qua sv Chung
TaaN 484 12:02:42 24/12/2021

Sv Chung được tạo ra nhằm phục vụ 1 số event đánh đá túi bụi giữa các sv với... [xem chi tiết]

Các bước cần làm :Đăng nhập websiteChọn phần Quản lý Tài Khoản GameRồi làm tiếp... [xem chi tiết]

[Tính năng website] Tính năng item trace
TaaN 464 18:15:41 14/09/2021

Xem theo account. Bạn muốn theo dõi đồ của mình có thất thoát... [xem chi tiết]