Các tin cần thiết

Để phục vụ nhu cầu lười của anh em, tính năng này ra đời. Tất cả... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Các buff trong team
TaaN 110 21:15:07 12/03/2023

Hiện tại chỉ áp dụng sv Tân Thủ Pisces Buff def của elf : DW = 90 (%) DK... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Skill của Khiên
TaaN 81 20:31:55 12/03/2023

Skill của khiên ở các sân chơi khác : Khi sử dụng skill, bạn... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Custom vài vũ khí 380
TaaN 58 20:26:27 12/03/2023

ELf : Great Reign Crossbow có ex DK : Brova ko có ex, Kiếm Daybreak ko có ex MG... [xem chi tiết]

Xem cái này để hiểu sơ sơ :  Hệ số Elo từ wiki. Mỗi 12h đêm... [xem chi tiết]

Tổng cộng có 14 set thần. Nhưng hiện tại chỉ hoàn thành 2 set BATTOUSAI... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Right Click Item
TaaN 153 18:49:26 03/03/2023

Chuột phải lên item. Tính năng này được ăn cắp từ topic này... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Event BooM
TaaN 149 23:44:58 02/03/2023

Hằng ngày vào 21h30. Sẽ có Event BOOM diễn ra. Khi đến giờ thông... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Quái tinh anh
TaaN 299 11:35:56 02/03/2023

Khi quái hồi sinh. Sẽ có 0,1 % xuất hiện quái tinh anh (Ko áp dụng... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Xoay sói hoàng kim
TaaN 181 13:51:09 03/01/2023

Để 3 con sói vào cửa hàng cá nhân. 1 thường 1 thủ 1... [xem chi tiết]