Các tin cần thiết

Thời gian : 21h ngày 25/3/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [xem chi tiết]

Địa điểm diễn ra : Sv Tân Thủ Pisces - Tập trung Lorencia. Thời gian : đúng... [xem chi tiết]

Anh em chia sẻ FB dùm topic => Thông tin sv Tân Thủ Pisces Chia sẻ nhớ... [xem chi tiết]

Event này áp dụng từ lúc thông báo đến lúc có... [xem chi tiết]

[Sự kiện] PvP team 5 vs 5 sv Memory
TaaN 240 21:35:24 28/01/2023

Thời gian đăng ký : nay -> 10h sáng ngày 10/2/2023. Tối ngày 10/02... [xem chi tiết]

Thời gian đăng ký : 5/12/2022 -> 10h sáng ngày 9/12/2022. Tối ngày... [xem chi tiết]

Thời gian đăng ký : 26/11/2022 -> 10h sáng ngày 2/12/2022. Tối ngày... [xem chi tiết]

[Sự kiện] Trùm Sinh Tồn sv Lion
TaaN 196 22:28:45 11/11/2022

Giải thưởng : WIN : 2 Lông vũ 2, 10 exalted, 10 gm box 21h10 thứ 7, ngày 19/11/2022... [xem chi tiết]

[Sự kiện] Trùm CC sv Lion
TaaN 168 22:26:49 11/11/2022

Giải thưởng : WIN : 2 Lông vũ 2, 10 exalted, 10 gm box 20h thứ 7, ngày 19/11/2022... [xem chi tiết]

[Sự kiện] Trùm King sv Lion
TaaN 201 22:23:56 11/11/2022

Giải thưởng : WIN : 2 Lông vũ 2, 10 exalted, 10 gm box 20h15 chủ nhật ngày 20/11/2022... [xem chi tiết]