Các tin cần thiết

[Tính năng game] Nâng cấp seed sphere
TaaN 756 10:37:31 17/03/2021

Nâng cấp seed cùng lvl lên lvl cao hơn theo công thức sau tại máy chaos noria :2 seed cùng... [xem chi tiết]

Đi đến E1 gặp NPC Seed Researcher và làm theo clip phía dưới để rút seed ra. Lưu ý : khi rút... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Thách đấu CC
TaaN 326 10:34:19 17/03/2021

Tính năng này có thể đấu theo team vs team hoặc 1 team với 1 nhân vật khác, kiểu 1 chấp... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Thách đấu Team vs Team
TaaN 468 10:31:08 17/03/2021

Nếu 1 ngày nào đó cả team bạn (team A) và team địch (team B) hứng... [xem chi tiết]

Áp dụng cho tất cả các sv của Mu0rs.comBạn có thể treo cửa hàng bằng zen ở bất... [xem chi tiết]

Ngoài những bộ set thần của phiên bản mu ss6.3. Sever Relax của chúng ta có thêm 14 sét... [xem chi tiết]

Gamble Card: Dùng 10 cái để xoay ra 1 vật phẩm ngẫu nhiên.Vật phẩm ngẫu nhiên bao gồm... [xem chi tiết]

Khi các bạn /post hoặc sell đồ, thì hệ thống sẽ đẩy ra group discord của Mu0rs.comNgược... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Sách gọi boss
TaaN 1358 20:43:18 18/01/2021

Đây là 1 tính năng custom, ăn cắp từ mu ss cao về.Sách 0 : gọi ra rồng vàng con->... [xem chi tiết]

Giới thiệu tính năng trong game Mu0rs.com 1. Lênh /spt ( tạo mật khẩu cho team ) chỉ áp dụng... [xem chi tiết]