TaaN
22:56:21 26/02/2023

Công thức mặc định của GAME : ((STR + AGI + ENE)/2) x 2 

Công thức bonus của CLBMU : ((1.5x STR + AGI + ENE)/2)x2.5

Công thức sau bảo trì ngày 26/2/2023 của mu0rs : ((BONUS x STR + AGI + ENE)/2)x2.5

BONUS được tính theo STR như sau :

  • < 1200 : x2.5
  • Từ 1200 -> 2099 : x3
  • >= 2100 : x3.5
  •  

Công thức sau ngày 4/3/2023 của mu0rs : ((BONUS x STR + AGI + ENE)/2)x2.0

BONUS được tính theo STR như sau :

  • < 1200 : x2.0
  • Từ 1200 -> 2099 : x 2.5
  • >= 2100 : x 3

Các tin khác

Lỗi : do thằng adm code sai. Cách giải quyết : Anh em nào tự roll lại thì... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Tính năng xoay test
TaaN 117 16:37:14 25/05/2023

Do sv có giảm giá ZEN của các vật phẩm. Nên nó ảnh hưởng... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 25/5/2023
TaaN 314 17:21:06 21/05/2023

Thời gian : 17h~17h20 Nội dung : Fix lỗi ele wings opt LSD hoạt động ko chính xác Fix... [xem chi tiết]

[Thông báo] Event solo Tân thủ Pisces
TaaN 187 23:26:11 19/05/2023

Tất cả nội dung y như topic này : https://mu0rs.com/tin-tuc-mu-ko-reset/284/nice-solo-sv-pisces Nhưng... [xem chi tiết]

[Thông báo] Hủy event Nice solo
TaaN 75 23:20:01 19/05/2023

Event https://mu0rs.com/tin-tuc-mu-ko-reset/284/nice-solo-sv-pisces. Ko đủ người tham gia theo... [xem chi tiết]

Lâu lâu sẽ có các event do BQT tổ chức. Và anh em sẽ đăng... [xem chi tiết]

[Sự kiện] Nice SOLO - sv Pisces
TaaN 321 13:11:42 12/05/2023

Ngày đăng ký : 13/5/2023 Kết thúc đăng ký : hết ngày 18/5/2023.... [xem chi tiết]