TaaN
19:26:22 12/03/2023

Giới thiệu lại tộc MG này 1 chút.

Cha là DK, mẹ là ELF. Sau 1 thời gian 2 đứa lăn lộn với nhau. Nàng elf chợt nhận ra, cha nội DK đen hôi quá, nên chuyển qua thích DW ẻo lã Hàn Quốc, thế là lăn lộn tiếp với DW chym bé. Kết : cô ELF đẻ ra MG có cả dòng máu DK và DW trong háng. Vì vậy cho nên :

MG đc sử dụng vũ khí 380 của cả DW và DK. Cụ thể là Bone BladeGrand Viper Staff . Nhưng opt tím tăng dmg bị /2 khi MG sử dụng.

Khi MG chém lửa thường trúng địch và kích hoạt hiệu ứng giảm giáp (có 3 cái đầu lâu bay xung quanh địch) và chém tiếp skill 220 thì sẽ có tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng tàng hình. Khi tàng hình và chém 220 sẽ đc max speed.

Hiệu ứng giảm giáp của MG được buff từ 15% lên 20%, so với mặc định thì phải. Cái này lâu quá chả nhớ.

Vũ khí phép cầm ở tay phải nhân vật được bonus thêm dmg phép từ dmg của vk.

MagicDmgMax (phép) của MG => ENE/3 so với các mu khác là ENE/4

---ENGLISH

Introduction to the MG race:

Father is a DK, mother is an ELF. After a period of tumbling together, the elf lady realized that the DK guy was too dark and smelly, so she switched to liking the graceful Korean DW. Thus, she continued tumbling with the DW with the small chym. The result: ELF gave birth to an MG with both DK and DW bloodlines. Therefore:

MG can use the 380 weapons of both DW and DK. Specifically, Bone Blade and Grand Viper Staff. However, the purple options that increase damage are halved when MG uses them.

When MG uses the regular fire slash and hits the enemy, it triggers an armor reduction effect (with 3 skulls flying around the enemy). If MG continues with the 220 skill, there's a chance to trigger the invisibility effect. When invisible and using the 220 skill, MG gets max speed.

MG's armor reduction effect is buffed from 15% to 20%, compared to the default. It's been a long time, so I don't remember exactly.

Magic weapons held in the right hand get additional spell damage from the weapon's damage.

MagicDmgMax (magic) of MG => ENE/3 compared to other mus which is ENE/4.

Other News

[Thông báo] Bonus 10% wp
TaaN 31 09:30:35 13/06/2024

Nhân dịp open sv Skill Tree. Từ ngày 14 đến hết ngày 16/6/2024. Khi các... [view detail...]

Khi bạn giết quái lvl 100 trở lên. Lúc nó hồi sinh, nó có... [view detail...]

Server Tân Thủ : Skill Tree (Demo tại : https://mu0rs.com/tree) Open lúc 20h ngày... [view detail...]

[Tính năng game] Passive Skill Tree
TaaN 153 23:30:18 26/05/2024

Từ master 200 trở lên, khi lên 1 lvl master sẽ đc 2 điểm skill tree. Ra website... [view detail...]

[Thông báo] Tính năng Passive Skill Tree
TaaN 380 10:01:06 17/02/2024

Giới thiệu cơ bản về em nó : https://mu0rs.com/treeTính năng này được... [view detail...]

Công thức : 3 viên cre 3 blue chocolate (hộp socola màu xanh) => BC,DS... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 28/10/23
TaaN 696 17:56:53 27/10/2023

Thời gian 7h sáng ~ 2 ngày sau. Có thể kéo dài hơn dự kiến. Nội... [view detail...]