TaaN
21:15:07 12/03/2023

Hiện tại chỉ áp dụng sv Tân Thủ Pisces

Buff def của elf :

 • DW = 90 (%)
 • DK = 110
 • ELF = 200
 • MG = 100
 • DL = 100
 • SUM = 100
 • RF = 80

Buff dmg của elf :

 • DW = 100
 • DK = 120
 • ELF= 200
 • MG = 100
 • DL = 100
 • SUM = 110
 • RF = 80

Gồng máu DK :

 • DW = 120
 • DK = 100
 • ELF= 200
 • MG = 100
 • DL = 100
 • SUM = 120
 • RF = 80

Ref của SUM :

 • DW = 100
 • DK = 100
 • ELF = 50
 • MG = 100
 • DL = 100
 • SUM = 100
 • RF = 100

Buff mns của dw :

 • DW = 80
 • DK = 80
 • ELF = 110
 • MG = 80
 • DL = 80
 • SUM = 80
 • RF = 65

Các tin khác

[Thông báo] Tính năng Passive Skill Tree
TaaN 228 10:01:06 17/02/2024

Giới thiệu cơ bản về em nó : https://mu0rs.com/treeTính năng này được... [xem chi tiết]

Công thức : 3 viên cre 3 blue chocolate (hộp socola màu xanh) => BC,DS... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 28/10/23
TaaN 625 17:56:53 27/10/2023

Thời gian 7h sáng ~ 2 ngày sau. Có thể kéo dài hơn dự kiến. Nội... [xem chi tiết]

Các boss :NightMare, Medusa, Selupan,Balgass,Erohim,Gaion (master 200+) Giải thưởng khi các... [xem chi tiết]

Event Trùm CC7 WIN : 2 Lông vũ 2, 10 exalted, 10 gm box 20h thứ 7, ngày 14/10/2023... [xem chi tiết]

Bạn nào săn đc KUNDUN đầu tiên ở map kalima7 của sv Libra Hardcore sẽ thưởng... [xem chi tiết]

Thời gian : 21h ngày 12/09/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [xem chi tiết]