TaaN
21:15:07 12/03/2023

Hiện tại chỉ áp dụng sv Tân Thủ Pisces

Buff def của elf :

 • DW = 90 (%)
 • DK = 110
 • ELF = 200
 • MG = 100
 • DL = 100
 • SUM = 100
 • RF = 80

Buff dmg của elf :

 • DW = 100
 • DK = 120
 • ELF= 200
 • MG = 100
 • DL = 100
 • SUM = 110
 • RF = 80

Gồng máu DK :

 • DW = 120
 • DK = 100
 • ELF= 200
 • MG = 100
 • DL = 100
 • SUM = 120
 • RF = 80

Ref của SUM :

 • DW = 100
 • DK = 100
 • ELF = 50
 • MG = 100
 • DL = 100
 • SUM = 100
 • RF = 100

Buff mns của dw :

 • DW = 80
 • DK = 80
 • ELF = 110
 • MG = 80
 • DL = 80
 • SUM = 80
 • RF = 65

Các tin khác

Thời gian : 21h ngày 25/3/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [xem chi tiết]

Để phục vụ nhu cầu lười của anh em, tính năng này ra đời. Tất cả... [xem chi tiết]

Địa điểm diễn ra : Sv Tân Thủ Pisces - Tập trung Lorencia. Thời gian : đúng... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 25/3/2023
TaaN 166 15:06:59 18/03/2023

Thời gian : 17h~17h30 Nội dung : Khi /afk sẽ ko hư đồ. /afk0 thì e hèm........ [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 16/3/2023
TaaN 187 14:36:31 16/03/2023

Thời gian : 13h15 ~ 14h20 Nội dung : Fix lỗi bị mất ele khi sử dụng các tính... [xem chi tiết]

Do sv big update, mà hiện tại ko biết còn lỗi gì trầm trọng nữa ko !? Nên... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 15/3/2023
TaaN 157 11:15:38 14/03/2023

  Thời gian : có thể từ 12h20 -> ko biết bao lâu, chắc tầm vài... [xem chi tiết]