TaaN
21:16:05 27/03/2023

Boss Exile , hay còn gọi là tổ chức sát thủ của mu0rs thuê về giết anh em ^^!

Khi giết quái ở map Raklion, có tỷ lệ 0,0001% xuất hiện ngay tọa độ mà người chơi đang đứng.

Khi chết rớt 3 món:

  • Đồ exc : box 5-6
  • Các loại đồ thần +0~+9 của class
  • Các vũ khí 380 +0~+9 của class class
  • Lông vũ, huy hiệu, xương chó

Hiện tại chỉ áp dụng sv Tân Thủ

---ENGLISH
Boss Exile, also known as the hired assassins organization of Mu0rs ^^!

When killing monsters in the Raklion map, there's a 0.0001% chance of appearing right at the coordinates where the player is standing.

Upon death, it drops 3 items:

Exc items: box 5-6
Various mythical items +0~+9 for each class
380 weapons +0~+9 for each class
Feathers, emblems, dog bones
Currently, this feature is only applicable in the Tân Thủ server.

Other News

[Thông báo] Bảo trì 11/7/2024
TaaN 182 15:41:43 11/07/2024

Thời gian : 18h xx Nội dung : Fix bug dmg của đệ elf khi có elf buff dmg. Fix tháo... [view detail...]

[Tính năng game] Combo skill cho DW
TaaN 123 15:41:29 11/07/2024

Skill 1 : Băng, Điện, Độc Skill 2 : Aqua beam, Decay, Ice Storm Skill 3 : Decay, Ice Storm Khi... [view detail...]

Thay vì dùng skill của vũ khí là skill đầu tiên trong chuổi... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 10/7/2024
TaaN 233 11:25:24 08/07/2024

Thời gian : 16h30~16h35 Nội dung : Giảm tầm đánh và tầm nhìn của... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 7/7/2024
TaaN 88 19:32:43 07/07/2024

Thời gian : 19h30 - 19h35 Nội dung : @Memory Fix drop của pink socola bị sai. Tăng quá... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 6/7/2024
TaaN 217 18:34:49 01/07/2024

Thời gian : 8h45-8h50 Nội dung :  @Memory :Pink socola phải vào DS mới rớt. @Tân... [view detail...]

Đây là tính năng custom. Do MGP ít người chơi, nên tôi... [view detail...]