TaaN
23:48:06 22/11/2023
Công thức :
  • 3 viên cre
  • 3 blue chocolate (hộp socola màu xanh) => BC,DS rớt
  • 3 pink chocolate (hộp socola màu hồng) => DS 6 trở lên sẽ rớt
  • 10m zen
Tất cả các thứ trên để vào shop cá nhân. Sau đó gõ lệnh /socola. Hệ thống sẽ tạo 1 hộp socola màu đỏ trong thùng đồ cá nhân của bạn. Ném ra, đc 1 món đồ tương đương cấp box kd 6 hoặc ring, pen ex v.v....
Lưu ý : khi gõ lệnh trên, tất cả đồ trong shop cá nhân sẽ bị xóa sạch. Vì thế, nếu có món đồ gì quan trọng, hãy cất xuống rương cá nhân hoặc cất vào thùng đồ chung cho an toàn.
 
---ENGLISH

Formula:
3 cluster of cre jewels
3 blue chocolates (drops from BC, DS)
3 pink chocolates (drops from DS 6 and above)
10 million zen
Put all of the above into your personal shop. Then type the command /socola. The system will create a red chocolate box in your personal inventory. Throw it out, and you'll get an item equivalent to grade box 6 or an excellent ring, pendant, etc.

Note: When typing the command above, all items in your personal shop will be deleted. Therefore, if you have any important items, store them in your personal vault or in a shared inventory for safety. 

 
 
 
 
 
 
 

Other News

[Thông báo] Bảo trì 11/7/2024
TaaN 182 15:41:43 11/07/2024

Thời gian : 18h xx Nội dung : Fix bug dmg của đệ elf khi có elf buff dmg. Fix tháo... [view detail...]

[Tính năng game] Combo skill cho DW
TaaN 123 15:41:29 11/07/2024

Skill 1 : Băng, Điện, Độc Skill 2 : Aqua beam, Decay, Ice Storm Skill 3 : Decay, Ice Storm Khi... [view detail...]

Thay vì dùng skill của vũ khí là skill đầu tiên trong chuổi... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 10/7/2024
TaaN 233 11:25:24 08/07/2024

Thời gian : 16h30~16h35 Nội dung : Giảm tầm đánh và tầm nhìn của... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 7/7/2024
TaaN 88 19:32:43 07/07/2024

Thời gian : 19h30 - 19h35 Nội dung : @Memory Fix drop của pink socola bị sai. Tăng quá... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 6/7/2024
TaaN 217 18:34:49 01/07/2024

Thời gian : 8h45-8h50 Nội dung :  @Memory :Pink socola phải vào DS mới rớt. @Tân... [view detail...]

Đây là tính năng custom. Do MGP ít người chơi, nên tôi... [view detail...]