TaaN
23:30:18 26/05/2024

Từ master 200 trở lên, khi lên 1 lvl master sẽ đc 2 điểm skill tree.

Ra website vào phần quản lý nhân vật / skill tree. Sau khi build xong skill tree cho nhân vật thì nhấn Lưu. Sau khi lưu xong, relog lại nhân vật là ok.

Muốn tẩy thì nhấn Xóa. Sau này, mỗi lần tẩy tốn 1k5 wc.

---ENGLISH

From master level 200 and above, upon leveling up one master level, you will receive 2 skill tree points.

Go to the character management/skill tree section on the website. After building the skill tree for your character, click Save. After saving, relog your character, and you're good to go.

To reset, click Delete. In the future, each reset will cost 1,500 WC.

Other News

[Thông báo] Bonus 10% wp
TaaN 30 09:30:35 13/06/2024

Nhân dịp open sv Skill Tree. Từ ngày 14 đến hết ngày 16/6/2024. Khi các... [view detail...]

Khi bạn giết quái lvl 100 trở lên. Lúc nó hồi sinh, nó có... [view detail...]

Server Tân Thủ : Skill Tree (Demo tại : https://mu0rs.com/tree) Open lúc 20h ngày... [view detail...]

[Tính năng game] Passive Skill Tree
TaaN 152 23:30:18 26/05/2024

Từ master 200 trở lên, khi lên 1 lvl master sẽ đc 2 điểm skill tree. Ra website... [view detail...]

[Thông báo] Tính năng Passive Skill Tree
TaaN 379 10:01:06 17/02/2024

Giới thiệu cơ bản về em nó : https://mu0rs.com/treeTính năng này được... [view detail...]

Công thức : 3 viên cre 3 blue chocolate (hộp socola màu xanh) => BC,DS... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 28/10/23
TaaN 696 17:56:53 27/10/2023

Thời gian 7h sáng ~ 2 ngày sau. Có thể kéo dài hơn dự kiến. Nội... [view detail...]