TaaN
21:24:43 09/06/2024

Khi bạn giết quái lvl 100 trở lên.

Lúc nó hồi sinh, nó có khả năng sẽ trở thành đội trưởng của bầy quái chổ đó.

Các khác biệt :
Nó có 2 cái buff làm điểm nhận dạng.

Máu nó cao hơn 10 lần con cùng loại

Dmg x 2

Có tỷ lệ ign dmg rate: 10%

ex dmg rate : 10%

x2 dmg rate : 10%

Khi chết sẽ rớt : Death King Bone, Jewels

---ENGLISH

When a monster respawns, it has a chance to become the leader of the pack at that location.

Differences:

  • It has two buffs for identification.
  • Its health is 10 times higher than other monsters of the same type.
  • Damage is doubled.
  • Has a 10% chance to ignore damage rate.
  • Has a 10% excellent damage rate.
  • Has a 10% double damage rate.

When it dies, it will drop: Death King Bone, Jewels.

 

Other News

[Thông báo] Bảo trì 11/7/2024
TaaN 182 15:41:43 11/07/2024

Thời gian : 18h xx Nội dung : Fix bug dmg của đệ elf khi có elf buff dmg. Fix tháo... [view detail...]

[Tính năng game] Combo skill cho DW
TaaN 123 15:41:29 11/07/2024

Skill 1 : Băng, Điện, Độc Skill 2 : Aqua beam, Decay, Ice Storm Skill 3 : Decay, Ice Storm Khi... [view detail...]

Thay vì dùng skill của vũ khí là skill đầu tiên trong chuổi... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 10/7/2024
TaaN 233 11:25:24 08/07/2024

Thời gian : 16h30~16h35 Nội dung : Giảm tầm đánh và tầm nhìn của... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 7/7/2024
TaaN 88 19:32:43 07/07/2024

Thời gian : 19h30 - 19h35 Nội dung : @Memory Fix drop của pink socola bị sai. Tăng quá... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 6/7/2024
TaaN 217 18:34:49 01/07/2024

Thời gian : 8h45-8h50 Nội dung :  @Memory :Pink socola phải vào DS mới rớt. @Tân... [view detail...]

Đây là tính năng custom. Do MGP ít người chơi, nên tôi... [view detail...]