timam
17:51:15 04/02/2021

Gamble Card:

Dùng 10 cái để xoay ra 1 vật phẩm ngẫu nhiên.

Vật phẩm ngẫu nhiên bao gồm từ cùi đến cực kỳ xịn.

Đồ càng xịn tỷ lệ xuất hiện càng khó.

Xoay tại máy chaos

  • 10 gamble cards
  • 1 chaos
  • 1m zen


Jewel Card :

Dùng 10 cái để xoay ra các viên ngọc hoặc cụm ngọc ngẫu nhiên (1-30 viên)

Xoay tại máy chaos

  • 10 jewel cards
  • 1 chaos
  • 1m zen


Ancient Card :

Dùng 5 cái để xoay ra 1 món đồ thần ngẫu nhiên.

Xoay tại máy chaos :

  • 5 ancient cards
  • 1 chaos
  • 3 life
  • 3m zen


Rớt chổ nào ? 

=> Rớt ở các event trong game như BC, DS, CC v.v... Riêng Ancient Card chỉ rớt ở CC


Các tin khác

[Thông báo] Tính năng Passive Skill Tree
TaaN 313 10:01:06 17/02/2024

Giới thiệu cơ bản về em nó : https://mu0rs.com/treeTính năng này được... [xem chi tiết]

Công thức : 3 viên cre 3 blue chocolate (hộp socola màu xanh) => BC,DS... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 28/10/23
TaaN 662 17:56:53 27/10/2023

Thời gian 7h sáng ~ 2 ngày sau. Có thể kéo dài hơn dự kiến. Nội... [xem chi tiết]

Các boss :NightMare, Medusa, Selupan,Balgass,Erohim,Gaion (master 200+) Giải thưởng khi các... [xem chi tiết]

Event Trùm CC7 WIN : 2 Lông vũ 2, 10 exalted, 10 gm box 20h thứ 7, ngày 14/10/2023... [xem chi tiết]

Bạn nào săn đc KUNDUN đầu tiên ở map kalima7 của sv Libra Hardcore sẽ thưởng... [xem chi tiết]

Thời gian : 21h ngày 12/09/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [xem chi tiết]