timam
15:40:26 21/05/2021

Chốt danh sách tham gia và lịch đấu event 2 vs 2 sv Memory . Các bạn vào discord để thấy rõ hơn.

Số char tham gia:


1. Sum: Tranlaolao

2. Sum :KuDucSum

3. Dw o0Light0o

4. Dw LightsBack

5. DL Spindle

6. DK - Disconnect

7.DK - Classic

8. DW BATTOUSAIL

9.DK IEndurancE

10.DL LightLord

11.MG MagicDuel

12.MG Wannadie

13.DL Cooper

14.SUM Julia

15.Elf EABaoHan

16.Elf SSSSSSSS

17.SUM 0hMyGod

18.DL PetOhMyGod

19.DW AutoRun

20. DL XxKuDucxX

21.DL - YellowAnt

22.DK- ComeBack

Team random :

Team T1: 6,20

Team T2: 2,17

Team T3: 5,13

Team T4: 15,14

Team T5: 21,8

Team T6: 18,7

Team T7: 1,19

Team T8: 22,4

Team T9: 3,11

Team T10: 9,10

Team T11: 16,12

Lịch đấu :

Trận 1: T9 vs T5

Trận 2: T2 vs T1

Trận 3: T3 vs T8

Trận 4: T7 vs T11

Trận 5: T6 vs T10

Dư 1 team : T4

ko biết làm sao ^^!

Tạm thời đấu 5 trận trước

Mỗi trận bắt đầu vào lúc 21h hằng ngày và bắt đầu từ ngày 22

Trận đầu : T9 vs T5 vào 21h ngày 22/05/2021


Link discord : https://discord.com/invite/J75zks9P?utm_source=Discord%20Widget&utm_medium=Connect&fbclid=IwAR0eCMwQfmy4nJ5I8se7jZGi7fFHI2qigQ6vpOXV6C12fJC8miI3OPbjWR8

Các tin khác

Bạn nào săn đc KUNDUN đầu tiên ở map kalima7 của sv Libra Hardcore sẽ thưởng... [xem chi tiết]

Thời gian : 21h ngày 12/09/2023. Đến giờ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu,... [xem chi tiết]

[Thông báo] Đổi tính năng bài cào
TaaN 75 17:11:46 10/09/2023

Thông thường như xưa đến giờ, là các bạn đặt ụ xong, đợi 5p sau mới... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Trốn tìm với Kundun
TaaN 316 02:07:15 06/09/2023

Thời gian : 12h15 và 22h15 hằng ngày Cách chơi : Event này cấm 2 class... [xem chi tiết]

Như tiêu đề Thời gian từ ngày 1/9/2023 -> hết ngày 9/9/2023 [xem chi tiết]

Đây có thể là chế độ chơi mà chỉ có sv này có.... [xem chi tiết]

Thông tin cơ bản của sv Libra :  Thời gian open : 20h ngày 09/09/2023. Exp... [xem chi tiết]