TaaN
09:06:04 04/03/2023

Thời gian :  9h ngày 3/3/2023 -> 9h sáng ngày 4/3/2023

Nội dung :

Áp dụng các thứ sau :

  • Event BooM
  • Quái tinh anh
  • Combo của DK
  • Tele của DW
  • Fix event sinh tồn khi chết -> thóat game -> vào lại quăng máu cho đồng đội -> chơi dơ ^^!
  • Sửa đổi thêm opt tím cho vũ khí 380 custom từ dòng đầu trong máy chaos -> xuống dòng cuối
  • Fix ele tăng, giảm dmg của wings áp dụng lên QUẠ và CHỦ NHÂN
  • Giết người trong CC đc 30 điểm, giết quái 1 điểm
  • Cộng 1 lần tẩy điểm free và master cho char đã mất zin . Áp dụng all

Thông tin wings 4 => Sẽ áp dụng vào sv Tân Thủ

Right Click Item => chưa áp dụng đc

Other News

[Thông báo] Bảo trì 11/7/2024
TaaN 182 15:41:43 11/07/2024

Thời gian : 18h xx Nội dung : Fix bug dmg của đệ elf khi có elf buff dmg. Fix tháo... [view detail...]

[Tính năng game] Combo skill cho DW
TaaN 123 15:41:29 11/07/2024

Skill 1 : Băng, Điện, Độc Skill 2 : Aqua beam, Decay, Ice Storm Skill 3 : Decay, Ice Storm Khi... [view detail...]

Thay vì dùng skill của vũ khí là skill đầu tiên trong chuổi... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 10/7/2024
TaaN 233 11:25:24 08/07/2024

Thời gian : 16h30~16h35 Nội dung : Giảm tầm đánh và tầm nhìn của... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 7/7/2024
TaaN 88 19:32:43 07/07/2024

Thời gian : 19h30 - 19h35 Nội dung : @Memory Fix drop của pink socola bị sai. Tăng quá... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 6/7/2024
TaaN 217 18:34:49 01/07/2024

Thời gian : 8h45-8h50 Nội dung :  @Memory :Pink socola phải vào DS mới rớt. @Tân... [view detail...]

Đây là tính năng custom. Do MGP ít người chơi, nên tôi... [view detail...]