News

[Thông báo] Bảo trì 08/11/2022
TaaN 420 18:51:00 08/11/2022

Thời gian: 18h20-18h50 Nội dung : Máy chủ quá nóng, em đái vào... [view detail...]

[Sự kiện] Event Trùm solo sv Lion
TaaN 552 22:55:32 31/10/2022

Ngày đăng ký : 1/11/2022 Kết thúc đăng ký : hết ngày 4/11/2022 Đánh... [view detail...]

[Tính năng game] Lệnh mua SD
TaaN 388 21:57:54 31/10/2022

/msd x x là số lượng muốn mua 1 bình SD = 1m zen   ---ENGLISH /msd x x... [view detail...]

[Thông báo] Kết thúc đua top sv Lion
TaaN 514 20:56:06 18/10/2022

Rank: DL asd01 : Wing 2,5 + 9 + luck op12 +1 opt tự chọn (theo class) Rf asd04 : Wing 2 +11 luck... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 14/10/2022
TaaN 391 18:45:15 14/10/2022

Thời gian : 18h20~18h40 Nội dung : Fix lỗi block của shield block luôn dmg ref /afk... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 28/9/2022
TaaN 395 18:41:29 28/09/2022

Time : 18h20~19h Nội dung : Fix bug dmg Thêm lệnh nén ngọc tẩy /nenele 6 @Lion... [view detail...]

Thời gian kết thúc đăng ký ngày : 27/10/2022. Nếu có 1 LM đăng... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 24/9/2022
TaaN 538 11:18:28 23/09/2022

Thời gian : 17h15~17h30 Nội dung :  @Opt e3 wings : "Drain Life hut SD %.2f%%%%" Sửa... [view detail...]

Anh em xem log ở đây : Log Thiện Nguyện Tổng số tiền lần 4 gom đc : 39320000 vnd Rất... [view detail...]

Thời gian áp dụng từ 10h sáng ngày 16 -> 10h sáng ngày 22/9/2022.... [view detail...]