News

STR tăng chính xác Bonus Combo của DK Rìu được hưởng stun giống... [view detail...]

  Bài viết này sẽ cập nhật khi có thông tin mới. Anh em cần... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 7/3/2023
TaaN 284 22:05:45 07/03/2023

Thời gian : 21h40~22h Nội dung : Áp dụng Right Click Item Fix quái tinh anh từ... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì ngày 6/3/2023
TaaN 289 00:02:25 07/03/2023

Thời gian : đã xong Nội dung : Rebuild lại số serial của sv Memory (gây ra việc... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 4/3/2023
TaaN 518 09:06:04 04/03/2023

Thời gian :  9h ngày 3/3/2023 -> 9h sáng ngày 4/3/2023 Nội dung : Áp... [view detail...]

[Hướng dẫn] Tele của DW
TaaN 327 08:59:39 04/03/2023

Dưới master 50 : AG = (lvl+lvlmaster) / 10 >= master 50 : AG = (lvl+lvlmaster) / 5 [view detail...]

[Tính năng game] Right Click Item
TaaN 415 18:49:26 03/03/2023

Chuột phải lên item. Tính năng này được ăn cắp từ topic này... [view detail...]

[Tính năng game] Event BooM
TaaN 399 23:44:58 02/03/2023

Hằng ngày vào 21h30. Sẽ có Event BOOM diễn ra. Khi đến giờ thông... [view detail...]

[Tính năng game] Quái tinh anh
TaaN 703 11:35:56 02/03/2023

Khi quái hồi sinh. Sẽ có 0,1 % xuất hiện quái tinh anh (Ko áp dụng... [view detail...]

Event này áp dụng từ lúc thông báo đến lúc có... [view detail...]