Các tin cần thiết

Đây có thể là chế độ chơi mà chỉ có sv này có.... [xem chi tiết]

[Thông báo] Thông tin server Tân Thủ Libra
TaaN 1609 11:29:06 23/08/2023

Thông tin cơ bản của sv Libra :  Thời gian open : 20h ngày 09/09/2023. Exp... [xem chi tiết]

[Thông báo] Chuyển Sv Relax về Sub Relax
TaaN 168 17:42:58 20/08/2023

Hiện tại, các bạn hãy lấy hết đồ từ chợ đen về. Sau đó,... [xem chi tiết]

Thời gian : 21h~21h09p Cách thức tham gia: trong khoảng thời gian trên, các... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 13/7/2023
TaaN 256 11:49:54 13/07/2023

Thời gian : 16h30~17h Nội dung : Fix opt return dmg trên wings từ nhận dmg xong mới... [xem chi tiết]

Do sv bị khùng điên mấy nay. Nên tạm tắt cái hiển thị ele ở client.... [xem chi tiết]

Sau 1 thời gian dài sử dụng FB, zalo dùng làm kênh cộng đồng. Nay,... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 28/06/2023
TaaN 280 11:38:30 27/06/2023

Thời gian : 16h10~17h Nội dung: Fix lỗi LSD 100% khi có wings LSD trên all sub. Thêm... [xem chi tiết]

[Thông báo] Về sv Relax
TaaN 522 12:51:35 14/06/2023

Sau khi sv Tân Thủ Pisces đóng sẽ áp dụng các thứ sau : 1. Tăng... [xem chi tiết]

Lỗi : do thằng adm code sai. Cách giải quyết : Anh em nào tự roll lại thì... [xem chi tiết]