Các tin cần thiết

[Thông báo] Bảo trì 03/12/2022
TaaN 322 17:50:43 03/12/2022

Thời gian : 17h30~17h50 Nội dung : Fix lỗi một số skill đánh ko ref dmg. + Titan... [xem chi tiết]

Thời gian đăng ký : 26/11/2022 -> 10h sáng ngày 2/12/2022. Tối ngày... [xem chi tiết]

Muốn bán : Ở kho đồ website phải có các cụm ngọc 10 viên. Và... [xem chi tiết]

[Sự kiện] Trùm Sinh Tồn sv Lion
TaaN 350 22:28:45 11/11/2022

Giải thưởng : WIN : 2 Lông vũ 2, 10 exalted, 10 gm box 21h10 thứ 7, ngày 19/11/2022... [xem chi tiết]

[Sự kiện] Trùm CC sv Lion
TaaN 344 22:26:49 11/11/2022

Giải thưởng : WIN : 2 Lông vũ 2, 10 exalted, 10 gm box 20h thứ 7, ngày 19/11/2022... [xem chi tiết]

[Sự kiện] Trùm King sv Lion
TaaN 379 22:23:56 11/11/2022

Giải thưởng : WIN : 2 Lông vũ 2, 10 exalted, 10 gm box 20h15 chủ nhật ngày 20/11/2022... [xem chi tiết]

[Thông báo] Bảo trì 08/11/2022
TaaN 411 18:51:00 08/11/2022

Thời gian: 18h20-18h50 Nội dung : Máy chủ quá nóng, em đái vào... [xem chi tiết]

[Sự kiện] Event Trùm solo sv Lion
TaaN 539 22:55:32 31/10/2022

Ngày đăng ký : 1/11/2022 Kết thúc đăng ký : hết ngày 4/11/2022 Đánh... [xem chi tiết]

[Tính năng game] Lệnh mua SD
TaaN 376 21:57:54 31/10/2022

/msd x x là số lượng muốn mua 1 bình SD = 1m zen [xem chi tiết]

[Thông báo] Kết thúc đua top sv Lion
TaaN 505 20:56:06 18/10/2022

Rank: DL asd01 : Wing 2,5 + 9 + luck op12 +1 opt tự chọn (theo class) Rf asd04 : Wing 2 +11 luck... [xem chi tiết]