News

Địa điểm diễn ra : Sv Tân Thủ Pisces - Tập trung Lorencia. Thời gian : đúng... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 25/3/2023
TaaN 630 15:06:59 18/03/2023

Thời gian : 17h~17h30 Nội dung : Khi /afk sẽ ko hư đồ. /afk0 thì e hèm........ [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 16/3/2023
TaaN 765 14:36:31 16/03/2023

Thời gian : 13h15 ~ 14h20 Nội dung : Fix lỗi bị mất ele khi sử dụng các tính... [view detail...]

Do sv big update, mà hiện tại ko biết còn lỗi gì trầm trọng nữa ko !? Nên... [view detail...]

[Thông báo] Bảo trì 15/3/2023
TaaN 367 11:15:38 14/03/2023

  Thời gian : có thể từ 12h20 -> ko biết bao lâu, chắc tầm vài... [view detail...]

Như tiêu đề. Thời gian từ : 17/3/2023 - 19/3/2023   [view detail...]

[Tính năng game] Các buff trong team
TaaN 431 21:15:07 12/03/2023

Hiện tại chỉ áp dụng sv Tân Thủ Pisces Buff def của elf : DW = 90 (%) DK... [view detail...]

[Tính năng game] Skill của Khiên
TaaN 326 20:31:55 12/03/2023

Skill của khiên ở các sân chơi khác : Khi sử dụng skill, bạn... [view detail...]

[Tính năng game] Custom vài vũ khí 380
TaaN 326 20:26:27 12/03/2023

ELf : Great Reign Crossbow có ex DK : Brova ko có ex, Kiếm Daybreak ko có ex MG... [view detail...]

Point mỗi lvl là 6 Skill vật ngã phải đánh cách nhau 1 khoảng thời... [view detail...]