News

Dmg của vũ khí tay phải được cộng + dmg phép Max buff ref tăng từ 50% ->... [view detail...]

Quạ tinh DL : Bất tử Max lvl 70 , được bonus thêm 20 lvl so với mu cùng... [view detail...]

Giới thiệu lại tộc MG này 1 chút. Cha là DK, mẹ là ELF. Sau 1 thời... [view detail...]

Bó cung, bó tên mua 1 bó, xài 1 đời Skill bắn băng đc bonus... [view detail...]

Thời gian : 22h15~22h25 Nội dung :  Fix lỗi quái tinh anh chỉ ra ở con I9. Thành... [view detail...]

Anh em chia sẻ FB dùm topic => Thông tin sv Tân Thủ Pisces Chia sẻ nhớ... [view detail...]

Xem cái này để hiểu sơ sơ :  Hệ số Elo từ wiki. Mỗi 12h đêm... [view detail...]

[Thông báo] Thông tin sv Tân Thủ Pisces
TaaN 2276 14:14:38 11/03/2023

Thông tin cơ bản của sv Tân Thủ Pisces Thời gian open : 20h ngày 18/03/2023 Exp... [view detail...]

Tổng cộng có 14 set thần. Nhưng hiện tại chỉ hoàn thành 2 set BATTOUSAI... [view detail...]

ENE tăng chính xác Dmg của VK sẽ đc + vào base dmg phép Staff of Destruction... [view detail...]